ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
WEBSITE
คอมเทค-ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
ออกแบบ จัดทำเว็บไซต์
  • บริการจัดทำ และพัฒนาเว็บไซต์ให้กับหน่วยงาน องค์กร และธุรกิจส่วนบุคคล
  • Responsive Web Design ออกแบบเว็บไซต์ให้ปรับเปลี่ยนขนาดของเว็บไซต์ให้เหมาะสบกับการแสดงผลบนหน้าจอขนาดต่างๆ และความละเอียดของหน้าจอในอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน เช่น คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต
  • Search Engine Optimization (SEO) ปรับแต่งโครงสร้างเว็บไซต์ และการเขียนเนื้อหาให้เป็นไปตามความต้องการของ เว็บ Search Engine เช่น Google, Bing ผลลัพธ์จากการทำ SEO จะทำให้เว็บไซต์ของคุณติดอันดับ และอยู่ในลำดับที่ดีขึ้น
  • Progressive Web Apps (PWA) มาตรฐานการทำเว็บจาก Google ที่นำจุดเด่นของ Website และ Application มารวมกัน ผู้ใช้สามารถเข้าเว็บไซต์ และใช้งานประหนึ่งว่าเป็น Application ทั้งหน้าตา และฟีเจอร์
  • Domain & Web Hosting บริการจดชื่อโดเมนเนม พร้อมบริการพื้นที่เว็บไซต์แบบครบวงจร ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ จนเว็บไซต์ของคุณสามารถใช้งานได้
คอมเทค-Web-Responsive
Responsive Web Design
คอมเทค-SEO
Search Engine Optimization (SEO)
คอมเทค-Progressive Web Apps
Progressive Web Apps (PWA)
คอมเทค-Web-Hosting
Domain & Web Hosting