ซ่อมแซมฮาร์ดแวร์
Repair
คอมเทค-ซ่อมแซมเครื่องพิมพ์
ซ่อมแซมเครื่องพริ้นเตอร์
 • บริการซ่อมแซมเครื่องพิมพ์ทุกประเภท เช่น LaserJet , DeskJet, InkJet, Dot-Matrix
 • บริการแบบ Onsite Service หลังจากลูกโทรแจ้งอาการเสีย เตรียมอะไหล่เข้าไปซ่อมถึงสถานที่
 • บริการแบบ Per Call หลังจากลูกค้าโทรแจ้งอาการเสีย เข้าไปรับเครื่องกลับมาตรวจเช็คแล้วเสนอราคา
 • LaserJet ทุกรุ่น ทุกอาการ (รับประกันการซ่อมนาน 4 เดือน)
 • Dot-Matrix ทุกรุ่น ทุกอาการ (รับประกันการซ่อมนาน 3 เดือน)
 • InkJet ทุกรุ่น ทุกอาการ (รับประกันการซ่อมนาน 2 เดือน)
คอมเทค-ซ่อมแซมอัพเกรดคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ไอที และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ซ่อมแซมอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์ต่อพ่วง
 • บริการเข้ารับ-ซ่อมอุปกรณ์ภายใน 15 ชม. (เวลาทำการ) หลังจากได้รับการติดต่อจากลูกค้า
 • เสนอราคาการซ่อม และอัพเกรด แสดงรายละเอียดอุปกรณ์ ทุกครั้งก่อนตัดสินใจ
 • รับประกันการซ่อมพร้อมอะไหล่นาน 2 เดือน พร้อมบริการหลังการขาย
 • กรณีลูกค้ายกเลิกซ่อม/ซ่อมไม่คุ้มค่าใช้จ่าย บริการจัดส่งเครื่องคอมพิวเตอร์คืน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • รับประกันสินค้าตาม Warranty อะไหล่แท้ OEM
คอมเทค-ซ่อมแซมจอมอนิเตอร์
Computer, Monitor
คอมเทค-ซ่อมแซมจอมอนิเตอร์
Printer LaserJet , DeskJet, InkJet, Dot-Matrix
คอมเทค-ซ่อมแซมจอมอนิเตอร์
Laptop, Mobile, Tablet
คอมเทค-ซ่อมแซมจอมอนิเตอร์
UPS, Accessories