ช่องทางการติดต่อ
Contact Us
บริษัท คอมพ์เทค ไอที โซลูชั่น เซอร์วิส จำกัด

382/40 หมู่ 4 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150

โทร. 03 8223 945, 03 8223 946
โทรสาร 03 8223 949
อีเมล comptech@comptechit.com
LINE @comptechit

เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ 08:00 - 18:00